Новини

Microsoft стартира програма за финансиране на идеи на младежи между 13 и 25 години

Challenge for Change е част от Microsoft YouthSpark – ангажиментът на компанията да осигури възможности за образование, заетост и предприемачество на младите хора по целия свят

Microsoft обяви старта на Microsoft YouthSpark Challenge for Change − онлайн конкурс на инициативата Microsoft YouthSpark – който кани младежи на възраст между 13 и 25 години от цял свят да споделят своите идеи за промяна в техните общности, учебни заведения и в света като цяло. Challenge for Change пита младежите как биха използвали технологиите и ресурсите на Microsoft, за да направят и постигнат повече. 

Microsoft YouthSpark Challenge for Change е глобален конкурс, който вдъхновява социално ангажирани младежи от цял свят и ги мотивира да променят света към по-добро. За пръв път тазгодишният конкурс е отворен за младежи на 13-годишна възраст. Кандидатурите трябва да са на английски език и ще се приемат до 25 март. 

Петнадесет финалисти от всяка възрастова група (13-17-годишни и 18-25-годишни) ще спечелят Surface Pro 3 с Office 365. Петимата, класирани първи във всяка възрастова група, печелят още:

– пътуване до Никарагуа за развиване на лидерски качества и способности за внасяне на промени;
– 2500 щатски долара в брой, за да превърнат идеите си в реалност;
– Microsoft Windows Phone1;
– Възможност да бъдат застъпници на Microsoft YouthSpark за една година.

Challenge for Change е част от Microsoft YouthSpark – ангажиментът на компанията да осигури възможности за образование, заетост и предприемачество на младите хора по целия свят.

Всички желаещи да участват трябва да посетят www.Microsoft.com/YouthSparkChallenge и да попълнят формуляра за участие, като опишат идеята си и как технологиите и ресурсите на Microsoft могат да помогнат за постигането й.

След като приключи приемането на кандидатурите, в периода 26 март-5 май 2015 г. съдиите ще изберат 30 финалисти (15 от всяка възрастова група), които ще бъдат поканени да представят видеоклип, в който да споделят повече за идеите си. Всички видеа ще бъдат качени на сайта и в периода 7-14 май 2015 г. ще бъде проведено публично гласуване, на базата на което ще се определят по петима победители във всяка възрастова група, които ще бъдат обявени от Microsoft на 27 май 2015 г.

Съдиите ще търсят кандидатури, които са креативни и имат потенциала да окажат положително въздействие върху даден социален въпрос. Също така, съдиите ще оценяват как проектите предлагат да се използват технологиите и функционалността на Microsoft за стартиране и осъществяване на социални инициативи. 

Промяната може да бъде голяма или малка – доброволческо участие като учител или наставник, организиране на университетски събития или създаване на организация в подкрепа на любима кауза. Приветстват се кандидатури от студенти, които внасят положителна промяна по дребни, но важни начини, както и от амбициозни носители на промяна, притежаващи идеи, които биха могли да бъдат от национално или дори глобално значение. Идеите им могат да бъдат нови и неизпитани или нещо, с което се занимават в продължение на години. 

Microsoft YouthSpark е глобална инициатива, която има за цел да създаде възможности за 300 милиона младежи по света чрез партньорства с правителства, неправителствени организации и бизнеса. Целта на инициативата е да се обърне внимание на различията във възможностите на младите хора по целия свят – различия между тези, които разполагат с достъпа, уменията и възможностите да бъдат успешни, и онези, които са лишени от такива възможности

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *