НовиниТранспорт

България и Полша трябва да транспонират законодателството на ЕС относно безопасността на жп транспорта

В България става въпрос за определението „железопътни предприятия“, развитието и подобряването на безопасността на железопътния транспорт, сертификатите за безопасност

Европейската комисия поиска от България и Полша да транспонират правилно правилата на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт, съобщават от ведомството. Прилагането на правилата на ЕС за безопасност на железопътния транспорт е необходимо, за да се гарантира, че железопътните мрежи в ЕС са на най-високите равнища на безопасност.

В България става въпрос за определението „железопътни предприятия“, развитието и подобряването на безопасността на железопътния транспорт, сертификатите за безопасност, вземането на решения от органа по безопасността и независимостта на разследващия орган. В Полша проблемът е свързан с управлението на безопасността, отговорността на железопътните предприятия и на управителите на инфраструктурата, както и с независимостта на органа по безопасност и на разследващия орган.

Правилата на ЕС разработват общ подход към безопасността в железопътния транспорт, по-специално като установяват изисквания за безопасност, включително във връзка с безопасното управление на инфраструктурата и на движението, с ролята и отговорностите на железопътните предприятия и управителите на инфраструктура и взаимодействието помежду им, с обща нормативна уредба за безопасността, с регулирането, управлението и контрола на безопасността и с независимото разследване на произшествията. Необходимите законодателни актове трябваше да бъдат приети до 30 април 2006 г. Ако България и Полша не реагират задоволително, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз. През юни 2013 г. Комисията откри процедура за нарушение срещу България, а през февруари 2014 г. — срещу Полша. Сега се изпраща мотивирано становище. България и Полша разполагат с два месеца, за да отговорят на Комисията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *