ЗемеделиеНовини

Община Шабла планира изграждане на рибарско пристанище

Общината получи за стопанисване три терена държавна собственост

Правителството предостави безвъзмездно за управление на община Шабла три имота – публична държавна собственост. Терените с обща площ близо 13 дка, се намират в землището на с. Дуранкулак и са с отпаднала необходимост за Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

С придобиването им местната власт ще има възможност да кандидатства с проект за обособяване на рибарско пристанище по Програмата за развитие на сектор „Рибарство“.

Проекти за развитие на сектор „Рибарство“ получиха над 1.1 млн. лева

С друго свое решение в полза на община Созопол беше учредено безвъзмездно безсрочно право на строеж върху част от имот – изключителна държавна собственост. Теренът с площ от около 750 кв. м е част от крайбрежната ивица. Той е необходим за реализирането на проект по Оперативна програма „Околна среда” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в морския град.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *