ЗемеделиеНовини

В края на месеца отваря мярка 4.1

Интегрирани проекти по мярката няма да се приемат в първия прозорец през март

Приемът по мярката за модернизация на стопанствата – 4,1 Инвестиции в земеделски стопанства на Програмата за развитие на селските райони ще започне в края на месец март. За отварянето на мярката се предвиждат около 150 млн. евро, каза в интервю за в-к “24 часа” министърът на земеделието Десислава Танева. Тя не уточни точна дата. “Наредбата, която урежда прилагането на мярка 4,1, е на обществено обсъждане”, поясни тя. 

През март стартира приемът по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя”

Приемът по мярката ще бъде отворен малко по-дълго време – около 2 месеца, каза още земеделският министър. Предвид възможни рискове колективните инвестиции няма да бъдат допустими на първия прием. Причината е възможността да се заобикалят правилата и да се правят кухи колективи само заради по-високата субсидия. Докато не стигнем до съгласие за много стриктни критерии, няма да ги пуснем, обясни министърът.  

Пред Фермер.БГ изпълнителният директор на НАЗ Наталия Тодорова каза, че интегрирани проекти по мярка 4,1 Инвестиции в земеделски стопанства няма да се приемат при отварянето на мярката в края на месец март. В ПРСР е заложено, че интегрирани проекти по мярка 4,1 могат да се правят с Мярка 6,1 – Стартова помощ за млади земеделски стопани, Горската мярка 8 и Мярка 9 за организации на производителите. Тъй като обаче все още по тези мерки наредбите не са готови, то няма как да се правят и интегрирани проекти по тях.   

Повече средства за животновъдите тази година

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *