ЗдравеопазванеНовини

МЗ отправя покана за проекти в областта на здравеопазването

Ще бъдат финансирани проекти на обща стойност 5 347 000 евро

Министерството на здравеопазването в качеството му на Програмен оператор на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ кани потенциални бенефициенти да представят проектни предложения по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, Норвежки финансов механизъм 2009-2014

Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани

Мярка 2: Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години с акцент върху уязвимите групи, най-вече роми и хора, живеещи в отдалечени райони

Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични,  генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от  церебрална парализа,  сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)

Мярка 6: Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите

Тази покана е за финансиране на проекти на обща стойност 5 347 000 евро, разпределени по мерки, както следва:

–      Мярка 1 –  2 000 000 евро

–      Мярка 2 – 680 000 евро

–      Мярка 5 – 1 987 000 евро

–      Мярка 6 – 680 000 евро

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект:

–      от 170 000 до 300 000 евро за проекти по мярка 1

–      от 170 000 до 340 000 евро за прoекти по мерки 2, 5 и 6

Максималният процент на безвъзмездната финансова помощ е до 100%.

С приоритет са проекти в сътрудничество с партньори от страните – донори. В процеса на изготвяне на проектни предложения и/или търсене на партньори от страна на донорите потенциалните бенефициенти ще могат да се възползват от възможността за участие в предстоящо събитие по линия на Фонда за двустранни отношения, чиято дата и място на провеждане ще бъдат съобщени допълнително.

Въпроси могат да бъдат задавани на адреса на електронната поща: bdimitrova@mh.government.bg

Повече по поканата може да намерите тук

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *