Новини

България е на челното място в Европа по непочтеност и непрозрачност в лобирането

Необходимо е да се приложи системен подход към възможните решения за изсветляване на влиянието върху публичните политики в България

България е на челното място в Европа по непочтеност и непрозрачност в лобирането. Това показват  резултатите от първия европейски доклад за цялостно изследване върху лобирането и степента на защита на политическият процес от неправомерни влияния,  проведено от представителствата на Transparency International в 19 европейски държави и 3 институции.

България  е постигнала общ резултат от едва 25% при възможни 100. Това е под средните 31% за региона и може да бъде разчетен като лошо представяне. Особено тревожен е фактът, че страната получава много ниска оценка по показателя прозрачност на лобистката дейност – едва 13%. Средната стойност за региона по този показател е 26%, пише iNews.

Този резултат се дължи на липсата на уредба на лобистката дейност в българското законодателство. Така съществена част от влиянието, оказвано от различни групови интереси, протича при закрити врати и остава извън обсега на публичния контрол, отбелязват от българската Асоциация “Прозрачност без граници”.

Организацията представи 30 стандарта за изсветляване на влиянието върху политиките, групирани в 4 основни измерения: Прозрачност, Почтеност, Надзор, управление и санкции и Участие и достъп. Всеки от стандартите е придружен от оценка на наличието му в правната рамка към момента, степента на приложението му, както и конкретни препоръки за промяна на нормативната база, които ще позволят постигането на по-висока степен на прозрачност и почтеност на влиянията върху политическия процес.

През последните петнадесет години дебатът за изсветляване на неправомерното влияние върху публичните политики в България нееднократно е попадал във фокуса на политическия и обществен дневен ред. До момента са разработени пет законопроекта за уреждане на лобистката дейност, но нито един от тях не отговаря задоволително на водещите стандарти за прозрачност, почтеност и равенство на достъпа, нито получава политическа подкрепа, коментират от асоциацията.

Необходимо е да се приложи системен подход към възможните решения за изсветляване на влиянието върху публичните политики в България, включително и чрез регламентация на основни аспекти на лобистката дейност, смятат от “Прозрачност без граници”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *