Новини

Над половината от участвалите в програми и мерки за заетост и обучение на МТСП са се реализирали дългосрочно на пазара на труда

Най-голям е нетният ефект на националните програми „Старт на кариерата“, „Помощ за пенсиониране“ и „Мелпомена“

Над половината от участвалите в програми и мерки за заетост и обучение на Министерството на труда и социалната политика са се реализирали дългосрочно на пазара на труда. Те са имали с около 60 % по-голям шанс да си намерят работа, в сравнение с хора, които не са били включени в мерки по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ). Това стана ясно на конференция, провеждана по проект „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет“ на МТСП. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г. 

Проведени са изследвания сред безработни лица, включени в програми и мерки по НПДЗ през  2011 г. като е отчетена тяхната реализация през 2014 г. проучванията са базирани на над 1000 интервюта сред работодателите, които дават висока оценка на програмите и мерките, в които са участвали.

Най-висок нетен ефект имат програмите за младежи до 29 години. Колкото по-възрастни са лицата, толкова по-трудно впоследствие се реализират на пазара на труда, сочат резултатите от проучването. Статистиката показва, че висшистите се реализират около два пъти по-лесно в сравнение с хората с основно и по-ниско образование.

Най-голям е нетният ефект на националните програми „Старт на кариерата“, „Помощ за пенсиониране“ и „Мелпомена“.

Около 80% от участвалите в програма „Старт на кариерата“ са си намерили работа след това, както и  над 85 % от включилите се в мерки за насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст. Всички участвали в насърчителни мерки по предприемачество са стартирали собствен бизнес.

Бизнесът поставя висока оценка на мерките, свързани със стажуване, наемане на безработни младежи до 29-годишна възраст с трайни увреждания и насърчване на работодатели-микропредприятия да разкриват работни места.

Оценката на отчетените нетни ефекти от проведената активна политика на пазара на труда в България показва, че тя е допринесла за повишаване на заетостта в страната средно с 2.3% за периода 2003 – 2011 г.

Активните политики на пазара на труда (АППТ) са подпомогнали повишаването на доходите и увеличение върху потреблението, смятат експертите. Те обясниха, че повишеното търсене в икономиката има стимулиращ ефект и върху инвестициите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *