Новини

Център щe насърчава сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ

Дейността на Центъра ще се финансира от бюджета на МЗХ, международни програми и проекти, дарения и помощи

Правителството създаде към Министерството на земеделието и храните Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Центърът се създава на база на подписания през октомври м. г. меморандум за разбирателство между земеделските министерства на България и Китай.

Новата структура има за цел да координира и планира инициативи в сферата на земеделието като създаване на съвместни предприятия, насърчаване на търговията със селскостопански продукти, храни, напитки и др. Ще се обменя опит и ще се търсят партньори за сътрудничество и контакти между Китай и 16-те държави от ЦИЕ. Предвижда се създаването на база данни, от която да се ползват всички заинтересовани страни. Ще се организират годишни срещи по отделни ключови теми на сътрудничеството в областта на земеделието с цел улесняване на бизнес контактите, размяна на информация и други въпроси от взаимен интерес. Основната задача на Центъра е идентифициране и избиране на ключови области за сътрудничество в областта на земеделието и храните, подписването на меморандуми и подчинени споразумения, осъществяването на конкретни проекти, стимулиране на ефективно сътрудничество между икономически субекти на 17-те страни.

Дейността на Центъра ще се финансира от бюджета на МЗХ, международни програми и проекти, дарения и помощи и др. Персоналът му е от трима служители, вкл. директор.

Към Центъра се създава Консултативен съвет от 17 членове, предложени от министъра на земеделието на Китай и съответните министри на страните от ЦИЕ. Този съвет ще обсъжда и приема годишните планове за работата на Центъра. За участие ще бъдат поканени държавни и неправителствени структури, обществени и бизнес организации и компании от всички страни по Инициативата „16+1” с интереси в областта на земеделието и храните.

Очаква се в резултат на функционирането на Центъра да се стимулира търговията със селскостопански стоки между страните от ЦИЕ и Китай, който е един от най-големите пазари за селскостопанска продукция в световен мащаб, както и да се повишат възможностите за привличане на чуждестранни инвестиции в отрасъла.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *