Новини

ЕК обяви финалистите за наградите RegioStars за 2015 г.

Сред 17-те финалисти са и два проекта с българско участие

Европейската комисия обяви финалистите за наградите RegioStars за 2015 г., с които се отличават най-вдъхновяващите и новаторски проекти за регионално развитие, подкрепяни със средства на ЕС в рамките на политиката на сближаване. Сред 17-те финалисти са и два проекта с българско участие: “Интелигентна къща” (MILD HOME) в категория “Устойчиво развитие” и ” Центрове за настаняване от семеен тип в Община Бургас” в категория “Приобщаващ растеж”.

С наградите RegioStars всяка година се отличават най-вдъхновяващите и новаторски проекти за регионално развитие, подкрепяни със средства на ЕС в рамките на политиката на сближаване. Независимо жури, председателствано от евродепутата Ламбер Ван Нистелрой, избра 17 финалисти от общо 143 представени проекта според четири основни критерия: новаторство, въздействие, устойчивост и партньорство.

Финалистите са от региони и градове в 15 страни членки: Австрия, България, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Унгария, Франция, Чешката република и Швеция.

Четирите категории за наградите за 2015 г. са:

– Интелигентен растеж – разгръщане на потенциала за растеж на МСП в контекста на цифровата икономика;

– Устойчив растеж – мобилизиране на инвестиции в енергийната ефективност в полза на гражданите и обществото;

– Приобщаващ растеж – интегриране в обществото на лицата, изложени на риск от социално изключване;

– CityStars – преобразяване на градовете за посрещане на бъдещите предизвикателства

Четирите проекта победители ще бъдат обявени по време на Дните на отворенит врати в Брюксел от 12 до 15 октомври 2015 г. Комисар Корина Крецу и евродепутатът Ламбер Ван Нистелрой ще раздадат наградите и свидетелствата на отличените проекти по време на церемонията по награждаване RegioStars 2015 на 13 октомври в музея на изящните изкуства в Брюксел – BOZAR. Също така бенефициерите по проектите ще бъдат на разположение на журналистите преди и след края на церемонията.

Кои са българските проекти

Проект “Интелигентна къща” (MILD HOME) в категория “Устойчиво развитие” е  съфинансиран от Европейския съюз по Програмата за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа 2007-2013”. Проектът е насочен към определяне на задължителните параметри на дизайна и изграждане на няколко селища с интелигентни сгради от типа MILD HOME.

Проект “Центрове за настаняване от семеен тип в Община Бургас” в категория “Приобщаващ растеж” се реализира в подкрепа на процеса на замяна на институционалната грижа за изоставени деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността. В резултат от проекта 70 деца ще бъдат изведени от институциите в региона на Бургас и ще бъдат настанени в новоизградени центрове за настаняване от семеен тип  в жилищните квартали Лазур, Ветрен и Меден рудник. В тях грижите за децата ще се полагат в среда близка до семейната и децата ще имат шанс за нормален живот и развитие.

В миналогодишното издание на наградите RegioStars за 2014 г. бяха отличени водещи проекти в Паредеш (Северна Португалия), Корнуол (Обединеното кралство), Западен Уелс и долините (Обединеното кралство) и в полския регион Гдиня. Категориите бяха насочени към новаторството в МСП, биоикономиката, създаването на работни места за по-младото поколение и към устойчивия градски обществен транспорт.

Целта на наградите RegioStars е добрите практики в регионалното развитие да получат признание и да се отличат оригинални и вдъхновяващи проекти или схеми за подпомагане, които биха могли да бъдат образец за други региони или ръководители на проекти.

Всички подбрани проекти са съфинансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд, Европейския социален фонд (ЕСФ) или Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). За годишните награди RegioStars могат да кандидатстват всички региони на ЕС с проекти, които са получили финансиране от 1 януари 2000 г. насам. Допускат се максимум две кандидатури за даден регион и в определена категория.

В настоящото 8-мо издание на наградите RegioStars Европейската комисия получи 143 кандидатури, от които бяха избрани 17 финалисти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *