Новини

Нови кредитни линии на ЕИБ финансират производители, агро-бизнесът и земеделските предприемачи

Светлана Боянова взе участие в 1-та европейска конференция „ФИ компас“ за финансовите инструменти в рамките на ЕЗФ за развитие на селските райони

Земеделските производители, агро-бизнесът и земеделските предприемачи да помислят за избор на нисколихвени заеми от няколко милиона евро от фонда за развитие на селските райони на ЕС, призоваха в Дъблин. Това стана на първата конференция „ФИ компас“ за финансовите инструменти в рамките на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Комисарят по земеделието на ЕС Фил Хоган каза, че се надява, че правителството на Ирландия ще популяризира новите кредитни линии на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и ако този ход се използва пълноценно, това ще бъде от голяма  полза за страната. Очаква се дългосрочните заеми да имат лихвени проценти от около 3%, съобщава Agro.bg

Това се случва в момента, когато някои директни плащания отпадат за редица земеделски стопани в рамките на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) и на фона на съкращенията на Програмата за развитие на селските райони ЛИДЕР.

“След неотдавнашната реформа на ОСП, земеделските производители ще бъдат далеч по-пазарно ориентирани в производствените си решения чрез директните плащания от ЕС, които им осигуряват допълнителна сигурност на приходите в контекста на несигурния пазар, непредсказуемите метеорологични условия и променливите производствени разходи”, каза г-н Хоган на  Европейската конференция за финансови инструменти в Конгресния център на Дъблин.

Той каза, че мерките нямат за цел да “подкопаят” действието на настоящия подход, който се базира на безвъзмездна помощ, но ще предложат допълнителен достъп до дългосрочни, 80 процента гарантирани, по-ниски лихвени заеми за фермери, земеделски фирми и предприятия в селските райони. Г-н Хоган каза, че финансовите инструменти могат да бъдат използвани като много важно “средство за усъвършенстване” на селското стопанство в ЕС.

Министър председателят на Ирландия Енда Кени заяви, че основен приоритет е да се създаде устойчив модел за достъп до заеми от финансовите институти.

“Новосъздадената Корпорация за стратегическо банкиране на Ирландия ще играе важна роля в осигуряването на инструменти за финансиране на риска на ЕИБ, които са насочени по-специално към малките и средни предприятия”, каза той.

“На конференцията още веднъж беше подчертано, че за разлика от предходния програмен период, вече е задължително извършването на предварителна оценка (ex-ante assessment) относно избора на финансовите инструменти, които могат да се създадат по ПРСР 2014-2020“, каза. „За съжаление също стана ясно, че ние изоставаме с нейното възлагане, все още не е обявена обществена поръчка и това разбира се няма да може да даде по-рано достъп до тези инструменти за българските земеделски производители, агробизнес и предприемачи в селските райони“, добави Боянова. На конференцията още веднъж беше изразена политическата готовност да бъде подкрепено прилагането на финансовите инструменти по структурните и инвестиционни фондове и фонда за развитие на селските райони повече в сравнение с предходния програмен период. Важни послания бяха изказани от страна на вицепрезидента на Европейската Инвестиционна Банка Вилхелм Молтерер, генералния секретар на КОПА-КОДЖЕКА Пека Песонен и президента на асоциацията на младите фермери (CEJA) Матео Бартолини.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *