Новини

Сред последнте сме по щастие в Европа

Географски най-щастливите страните са в Северна Европа, а най-нещастните Източна.

Финландия, Холандия, Норвегия, Дания и Исландия са най-щастливите страни в Европа, показва доклад на датския независим Институт за изследване на щастието. Албания, България, Украйна и Унгария са на противоположния полюс по барометъра на щастието. 

Равенството и равноправието на гражданите във всяка от страните е ключов фактор за измерване, пише Manager.bg. В изследването участват 29 европейски страни.

Франция е девета, Германия – десета, а Великобритания е 14-а, като нейният индекс на щастие е под средния за Европа.

Директорът на института Меик Уикинг изтъква, че неравенството предизвиква престъпност, социални вълнения и въоръжени конфликти. Той се надява изследването на подобри дебатите за равенството и да повиши разбирането за последиците за обществото от неравенството.

Като развива „концепцията за равенство на благосъстоянието”, той обяснява, че държавите вече не оценяват удовлетворението на гражданите само по брутния си продукт, а правят стъпки да постигнат успех като общество – чрез подобряването на живота на хората. Затова изследването е базирано на „нивото на живот” и „качеството на живот”.

Страните, в които липсва “егалитаризъм”, липсва и усещане за щастие и Албания и България са примери за това според изследването.

От първото изследване през 2002 досега неравенството е намаляло с 3,4 пункта средно в Европа. Полша е рекордьорът в тази статистика – там усещането за неравенство е наваляло с 10 пункта от 2002 до 2012 г.

Великобритания, Дания и Швейцария са единствените европейски страни, в които изследването отбелязва ръст на неравенството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *