Новини

1 млн. лв. ще бъдат разпределени по схемата за контрол на вредителите в трайните насаждения

Целта на помощта е да се ограничат загубите на фермерите от разпространението на вредители по трайни овощни насаждения, ягоди и малини

Допълнителен финансов ресурс в размер на 1 млн. лв. ще бъде предоставен по държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”. Това решение беше прието на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Средствата се предоставят от остатъчен ресурс по приключили схеми от „Субсидии за нефинансовите предприятия“ от бюджета на Държавен фонд „Земеделие“. 

Целта на помощта е да се  ограничат загубите на фермерите от разпространението на вредители по трайни овощни насаждения, ягоди и малини. С нея ще се компенсират част от разходите им по закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия – земеделски стопани на овощните култури, ягоди и малини, регистрирани по реда на Наредба № 3.

Срокът за подаване на заявления е от 5 до 20 ноември 2015 г. в териториалните звена на Държавен фонд „Земеделие“.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *