Новини

ЕК е прекратила три наказателни процедури срещу България

Те касаят изграждането на интегрираната система за управление на отпадъците в София и транспониране на екологично законодателство

Три наказателни процедури срещу България, в областта на околната среда, е прекратила Европейската комисия, съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, цитирана от БНР.

Вече официално Европейската комисия взе решение за прекратяването и закриването на наказателната процедура, която стартира 2007 година за изграждането на интегрираната система за управление на отпадъците в София, заяви Ивелина Василева. 

Открихме завода за отпадъци, с което изцяло затворихме, приключихме проекта, и сега Европейската комисия вече официално взе решение за закриване на наказателната процедура. Това е признание за усилията на всички. 

Другите две процедури касаят транспониране на екологично законодателство. Едното в сферата на водите – с приемането на Закона за водите беше прекратена наказателната процедура, а другата касае Закона за опазване на околната среда. Наскоро с промяната на Закона за опазването на околната среда ние транспонирахме текстове, които касаят големите рискови предприятия.

До края на годината ще започне картирането на морските защитени зони по оперативна програма “Околна среда”, обяви министър Василева. Тя уточни, че мащабният проект, който има за цел да разшири мрежата от защитени зони “Натура 2000” и във водите на Черно море, е за над 11 милиона лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *