Новини

Български организации могат да участват в конкурси за 2016 г. от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

За 2016 г. по тези две програми е предвиден общо бюджет от 488 млн. евро

Български научни организации и фирми могат да участват в конкурси по Работна програма 2016 – 2017 г. от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Условията за кандидатстване и подготовка на проекти, както и тематиката по програми „Информационни и комуникационни технологии” в приоритет „Индустриално лидерство” и „Наука с и за обществото“ бяха представени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на информационен ден. 

За 2016 г. по тези две програми е предвиден общо бюджет от 488 млн. евро за всички участници от държавите-членки на ЕС и асоциираните към „Хоризонт 2020“ страни.

Програма „Хоризонт 2020“ подпомага базови и приложни изследвания, демонстрационни дейности, разработка на прототипи и валидиране на резултатите от изследователската и развойна дейност в лабораторни и реални условия, въвеждането на пазара на иновативни продукти и услуги.

До 100 % ще бъдат финансирани допустимите разходи за изпълнението на проект от типа „научно-изследователски и иновационни дейности“; а до 70 % – за проект от типа „иновационни дейности“.

Малки и средни предприятия могат да кандидатстват за финансиране по темата, свързана с иновации. В предишни конкурси през последната година, три малки фирми от София, Варна и Бургас са спечелили финансиране по „Инструмента за МСП“.

Основните технологични области, които се подкрепят по „Информационни и комуникационни технологии” в приоритет „Индустриално лидерство” са: ново поколение компоненти и системи, изчислителни системи, бъдещ интернет, цифрово съдържание, роботика, микро- и нано-електроника, фотоника.

През 2015 година 42 български организации са подали 30 предложения за проекти по програма „ИКТ“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Две организации са получили финансиране в размер на 543 750 евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *