Новини

Набират се предложения в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи

Крайният срок за представяне на предложения е 19 януари 2016 г.

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя пет покани за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства. Предложенията трябва да са за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма за 2015 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Очакват се предложения по следните пет покани:

CEF-TC-2015-1: Електронно доставяне на документи – eDelivery;

CEF-TC-2015-1: Електронно фактуриране – eInvoicing;

CEF-TC-2015-1: Общи услуги за публични данни с открит достъп;

CEF-TC-2015-1: Общи услуги за по-безопасен Интернет;

CEF-TC-2015-1: Europeana.

Ориентировъчният наличен бюджет за предложенията, избрани по тези покани, е 38,7 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 19 януари 2016 г.

Документацията за съответните покани е на разположение на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *