Новини

Предстои Европейската седмица за намаляване на отпадъците – ЕСНО 2015

През 2015 г. специален акцент ще бъде поставен върху темата за дематериализацията

Седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците – ЕСНО 2015, ще стартира след по-малко от месец. За да участвате в ЕСНО 2015 е необходимо да регистрирате своята идея за намаляване на отпадъците на сайта за регистрация преди 6 ноември 2015 г.:  http://bamee.org/ewwr/registration/ewwr-registration.html

Както и през изминалите години, ЕСНО обхваща горещите теми за:

– Намаляване на отпадъци (reduce)
– Повторна употреба на продукти (reuse)
– Рециклиране на материали (recycle)

През 2015 г. специален акцент ще бъде поставен върху темата за дематериализацията.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, подкрепена от ЕК, която цели да повиши информираността за дейностите свързани с правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни компании, гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците.

Първото издание беше през 2009 г. и стартира благодарение на Програма LIFE+ на Европейския  съюз.  Всички  досегашни  издания,  се провеждат под патронажа на Европейската комисия. Национален координатор за България е Асоциацията на еколозите от общините в България. За да участва в кампанията, всеки кандидат трябва да бъде лесно разпознаваем, предлаганите дейности да бъдат в синхрон със законовите и подзаконовите разпоредби на страната, да  популяризират  и  насърчават  положителни  навици  и поведение. Инициативите не бива да имат политически или религиозни цели, да се фокусират върху марка или фирмен бранд и да не нарушават добрите нрави.

Повече информация, ръководства, разнообразие от инструменти за комуникация, информационни бюлетини за всяка от темите и други можете да намерите на страницата на ЕСНО – www.ewwr.eu .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *