НовиниОбразование

Четвърт от завършилите вишисти в България работят в чужбина

Делът на регистрираните безработни сред младите висшисти е 3,74%

Близо 25% от завършилите висше образование в България през последните 5 години не се осигуряват в страната, тъй като предпочитат да работят каквото и да било в чужбина, без оглед на придобитата специалност.

Средният осигурителен доход на завършилите и работещи у нас висшисти е 925 лв. Най-добре платени – с над 3000 лв. месечно, са завършилите информатика и компютърни науки в Софийския университет, както и дипломираните по администрация и управление в Американския университет в Благоевград – с над 2750 лв. месечно.

Това сочат данните от рейтинговата система на университетите, представена от Министерство на образованието и науката (МОН). Според стандартизираните класации за 2015 г. Софийският университет “Св. Климент Охридски” е с лидерски позиции в 21 от общо 24 професионални направления. Техническият университет в София има водещи места в 6 от общо 9 професионални направления, а Медицинският университет в София е първи в 5 от 5 професионални направления, съобщава iNews.

Делът на регистрираните безработни сред младите висшисти е 3,74%. През първите 5 години след завършването си по-малко от половината завършили университет работят на позиция, за която се изисква висше образование.

Най-ниска е безработица – под 1%, и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование, за поредна година се наблюдават при завършилите медицина, фармация, стоматология и военно дело, показва проучването.

Най-висока е безработицата сред завършилите животновъдство, история и археология. Най-ниско пък е приложението на придобитото висше образование сред завършилите туризъм и изобразително изкуство.

Най-висок месечен облагаем доход получават завършилите информатика и компютърни науки в СУ “Св. Климент Охридски” – над 3000 лв. месечно. След тях най-добре платени – с над 2750 лв., са завършилите администрация и управление в Американския университет в Благоевград.

Завършилите същите професионални направления, но в други висши училища, получават по-ниски доходи, като в някои случаи разликата надхвърля четири пъти.

Среден месечен осигурителен доход над 1000 лв. получават завършилите 13 професионални направления: военно дело и информатика, проучване и добив на полезни изкопаеми, математика, металургия, комуникационна и компютърна техника, обществено здраве, медицина и др., сочи докладът на МОН за рейтингите на българските университети и реализацията на дипломираните в тях висши специалисти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *