Новини

Над 28,5 млн. лв. получават нови проекти по ОПИК

Те ще бъдат разпределни между 53 бенефициента

Нови 53 проекта получават над 28,5 млн. лв. по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бяха връчени от министъра на икономиката Божидар Лукарски и заместник-министъра Даниела Везиева на официална церемония. Проектите са одобрени за финансиране от общо 203 проектни предложения, подадени по третия краен срок на процедурата, насочен към кандидати от сектори на интензивни на знание услуги. Такива са научно-изследователската и развойна дейност, издателска дейност, обработка на данни и хостинг, програмиране и други IT продукти и далекосъобщения.

„Вие повече от всеки друг си давате сметка всъщност с какъв ангажимент се наемате и ви благодаря за куража, че участвахте по тази процедура и че имаше такъв интерес“, заяви министър Лукарски пред присъстващите представители на бизнеса. Той отбеляза, че с връчването на договорите по последния трети краен срок може да се направи обективна оценка на постигнатото по първата процедура на програмата.

„ОПИК бе една от първите програми, които стартираха в новия програмен период. До момента са одобрени над 470 проекта по трите крайни срока за кандидатстване по първата процедура. Те ще получат безвъзмездно финансиране от близо 259 млн. лв.“, посочи министър Лукарски. По негови думи тези резултати ясно показват амбицията на екипа на Министерство на икономиката да работи в подкрепа на бизнеса. Той подчерта, че това е един много сериозен ресурс, който министерството инвестира в изграждането на икономика, базирана на знание и иновации; икономика, която създава висока добавена стойност. „Надявам се с изпълнението на проектите да постигнем реални и съвсем осезаеми резултати – нови работни места; засилени пазарни позиции и повече продажби; по-високи доходи и перспективи за служителите и работниците, без които успехите на българските предприемачи не биха били възможни“, допълни Лукарски. Той увери присъстващите, че могат да разчитат на пълна подкрепа от страна на екипа на министерството, чиято задача е да осигури ефективното разходване на европейски средства в полза на българския бизнес.

Икономическият министър отчете и изключително позитивните резултати от предвиденото по процедурата приоритетно третиране на проекти от Северозападна България. С място на изпълнение в този район са 65% от всички одобрени по третия краен срок проекти. „Целенасочената подкрепа за най-изостаналия в Европейския съюз регион беше един от ангажиментите, които поех като част от Реформаторския блок. Радвам се, че вече постигаме реални резултати“, заяви той.

„Вложихме изключително много усилия и не беше никак лесно, но заедно с вас, представителите на бизнеса, които днес получавате своите договори успяхме да докажем, че можем да правим проекти, които са прозрачни и най-вече ориентирани към резултати“, посочи на церемонията заместник-министър Даниела Везиева. По нейни думи иновациите са много съществена част от всеки един продукт и услуга, които българският бизнес създава. Затова насърчаването на иновациите и интензивните на знание сектори са приоритет в политиката на Министерство на икономиката. „Нашата задача е да осигуряваме средства за вашите идеи, това и направихме. Останалото зависи от вашата работа“, завърши Везиева.

В момента отворени по ОПИК са още две процедури за внедряване на иновации в съществуващи предприятия и разработване на иновации от стартиращи предприятия с бюджет от над 117 млн. лв. Предстои и обявяването на процедурата за „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по нея е над 176 млн. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *