Новини

Залагат гаранционни клаузи в ПРСР за изпълнение на проектите в срок

Субсидираните земеделци трябва да уведомят фонд „Земеделие“ за началото на дейностите по проектите си

В новите правила за субсидиране на земеделците по Прогрмата за развивите на селските райони (ПРСР), подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, се залагат правила, регламентиращи изпълняването на субсидираните проекти в срок. Според новите регламенти фермерите, получили право на субсидиране, трябва да поставят начало на проектите си до 9 месеца след сключване на договора за субсидия, ако в начинанието не се предвижда строителство и до една година, ако такова трябва да бъде извършено.

Освен това субсидираните земеделци трябва да уведомят фонд „Земеделие“ за началото на дейностите по проектите си чрез представяне на разписка за получено плащане на стойност не по-малка от 20% от одобрения размер на проекта.

В случай, че условията не бъдат спазени, субсидиите на фермера ще бъдат спрени, а той ще дължи обезщетение на Фонд „Земеделие“ в размер на получената сума плюс дължимата по нея лихва, а ако няма плащания по договора – в размер на 5% от размера на субсидията, пише „24 часа“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *