Новини

Още по-евтин роуминг от лятото на 2017 г.

Промените са записани и в приетите от Министерски съвет промени в Закона за електронните съобщения

От лятото роумингът за българите, както и за останалите граждани на ЕС, ще поевтинее за пореден път. Така мобилните оператори няма да могат да таксуват изходящите обаждания в държавите от общността срещу повече от 44 стотинки на минута с ДДС. Промените са записани и в приетите от Министерски съвет промени в Закона за електронните съобщения. С тях се гарантират възможностите за прилагане на планираните действия в Регламента на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за еднакво и недискриминационно третиране на трафика при предоставянето на услуги за достъп до интернет и за защита на съответните права на крайните потребители.

Съгласно общата политика от 30 април 2016 г. таксите за роуминг на дребно (без ДДС) не могат да надвишават 0.19 евро на минута за обаждания (37 стотинки), 0.06 евро (12 стотинки) за SMS и 0.20 евро (39 стотинки) за потребен мегабайт интернет. Цените с ДДС ще бъдат не по-високи съответно от 44, 14 и 47 стотинки. От 15 юни 2017 г. българските потребители ще плащат за ползването на тези услуги на национални цени, независимо в коя държава от Европейския съюз ги ползват т.е., без надценки.

В проекта са определени санкции за доставчици, за които се установи, че блокират, забавят, променят, ограничават, упражняват намеса, влошават качеството или дискриминират специфично съдържание, приложения или услуги достъпни чрез интернет.

Държавите-членки са длъжни да приемат разпоредби относно въвеждането на пропорционални, ефективни и възпиращи санкции, в случай на нарушения на регламента, както и да вземат всички необходими мерки, за да гарантират неговото прилагане.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *