Новини

Министър Павлова: 390 млн. лв. ще бъдат инвестирани от ОП „Региони в растеж“ в образователна инфраструктура

Подписаха договор за реконструкция и модернизация на Национално училище по изкуства „Добри Христов”

Първият договор, подписан в рамките на една широкоспектърна оперативна програма, е и знак за ясното намерение да инвестираме в образование и култура. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при подписването на договор за реконструкция и модернизация на Национално училище по изкуства „Добри Христов”- гр.Варна.

Той беше подписан от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ Деница Николова и министъра на културата Вежди Рашидов. На церемонията присъства и директора на училището Христо Дипчиков.

Проектното предложение е първото одобрено за реализация на инвестиционен проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Министър Павлова благодари на министър Вежди Рашидов за това, че Министерство на културата – бенефициент по проекта, под чието управление е Националното училище по изкуства във Варна, предсрочно подготви и подаде проекта.

През новия програмен период на оперативната програма няма да правим само външен ремонт на училищата, които финансираме, а цялостен ремонт и реконструкция на сградата, както и доставка на оборудване, включително специализирано, заяви министър Павлова. Това е част от научените уроци от миналия програмен период, каза тя и поясни, че целта е да се постигне наистина интегриран и завършен ефект от инвестицията. В случая с Националното училище по изкуства ще бъдат закупени и доставени музикални инструменти, отбеляза тя.

Министър Павлова съобщи, че през този програмен период по линия на оперативната програма „Региони в растеж“ ще бъдат инвестирани общо 390 млн. лв. за образователна инфраструктура. 166 млн. лева ще бъдат предоставени на общините, които приоритетно да финансират училища за средно професионално образование. Фокусът на програмата е реформата на професионалното образование, именно тези училища, които произвеждат най-много и най-подходящи кадри от гледна точка на нуждите на икономиката, поясни тя.

Отделно с 224 млн. лв. по приоритетна ос 3 на програмата ще бъде подкрепена регионалната образователна инфраструктура, съобщи министър Павлова. Те ще бъдат разделени в няколко категории бенефициенти – Министерство на културата, под чието управление са училища за изкуства, Министерство на младежта и спорта – за спортни училища и 140 професионални гимназии под управление на Министерство на образованието и науката, които също се очаква да подадат проектни предложения през следващите месеци.

Близо 150 са предефинираните проекти за подкрепа на училищна инфраструктура, а отделно 50-100 училища ще могат да бъдат финансирани в рамките на общинската образователна инфраструктура, съобщи министърът. Това значи, че общо за този и миналия програмен период със средства по оперативната програма ще бъдат финансирани над 1500 учебни заведения, като през настоящия период те ще получат и необходимото за учебната дейност оборудване, заяви регионалният министър.

Със 136 млн. лв. от Оперативна програма „Регионално развитие“ през предишния период ремонтирахме над 10 театъра, опери, филхармонии и над 8 училища по изкуства. Социализирахме и много археологически обекти, отбеляза министърът на културата Вежди Рашидов. Радвам се, че първият проект, с който стартира оперативната програма за периода 2014-2020 г., е за училище от сферата на изкуствата, защото училищата не са ремонтирани около 50-60 години. Длъжни сме да създадем добри условия на децата, отбеляза той.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *