Новини

HP поема ангажимент за 100% възобновяеми енергийни източници

Компанията се присъединява към Глобалната инициатива RE100 за ускоряване на трансформацията на глобалния енергиен пазар

HP Inc. подкрепи дългогодишния си ангажимент за устойчиво развитие като обеща да постигне потребление от 100% възобновяеми енергийни източници в дейността си в световен мащаб. Като част от тази цел, HP се присъединява към RE100 – глобална инициатива на водещи предприятия, поели ангажимент за преминаване към 100% възобновяеми енергийни източници. Водени от Групата за климата (The Climate Group) в партньорство със CDP, RE100 работи с дружества като HP, за да помогне на предприятията да преминат към възобновяеми енергийни източници и да ускори трансформацията на глобалния енергиен пазар към икономика с ниски въглеродни емисии.

Като важна стъпка за постигането на тази амбициозна цел, HP планира да достигне прага от 40% възобновяеми енергийни източници до 2020 г. в дейността си в световен мащаб. Новата цел подкрепя усилията на HP за интегриране на устойчивото развитие в основната бизнес стратегия на компанията.

Присъединяването към RE100 представлява важен момент за нашата компания в прехода ни към бизнес, задвижван изцяло от възобновяеми енергийни източници – заяви Нейтън Хърст (Nathan Hurst), Директор „Устойчиво развитие и социално въздействие“ в HP. – „Докато продължаваме да преосмисляме един по-устойчив бизнес и общество, икономически ефективните и нисковъглеродните енергийни източници са от съществено значение за бъдещето и растежа на бизнеса на HP. Този ангажимент се води от вярата ни в един свят, където технологиите и устойчивото развитие могат да се съчетаят, за да се превърнат в мощна задвижваща сила за иновации и да помогнат на предприятията, общностите и хората да продължават да се развиват.

Работихме в тясно сътрудничество с HP и ангажиментът на компанията за изграждане на устойчиво развитие в бизнеса е пределно ясен – заяви Ейми Дейвидсен, изпълнителен директор за Северна Америка в Групата за климата. – „Ние приветстваме лидерската позиция на HP след преговорите за климата на COP21 и ангажиментът на компанията за постигането на екологична революция, която ще донесе ползи както за околната среда, така и за икономиката.

HP Inc. прилага тристепенна стратегия за постигането на тази цел:

Агресивно намаление на потреблението на енергия чрез оптимизация на дейността и/или постигане на ефективност и изпълнение на нови проекти за ефективност.

  1. Увеличение на потреблението на локални възобновяеми енергийни източници.

  1. Добив или генериране на външни възобновяеми енергийни източници за компенсация на емисиите от конвенционални енергийни източници, в т.ч. използването на кредити за възобновяеми енергийни източници (REC) и споразумения за закупуване на електроенергия (PPA).

HP е една от първите технологични компании, които измерват и публикуват пълния си въглероден отпечатък и които си поставят цели за намаляване на въглеродните емисии по цялата си верига на стойността, в т.ч. дейности, продукти и верига за доставки. За повече информация, моля, посетете www.hp.com/sustainability.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *