Новини

574 проектни концепции са подадени по програма „Дунав“

104 български партньори имат възможност да бъдат финансирани

Активното участие на българските партньори в изпълнението на многонационални проекти по програма „Дунав“, както и другите регионални и транснационални програми, ще ни направи по-видими и значими в Дунавския регион и на европейската сцена. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова при откриването на информационен ден по програмата.

В рамките на първата покана, която се състои от 2 фази, са подадени подадени общо 574 проектни концепции. 100 са одобрените да преминат към втория етап, като с радост мога да заявя, че 66 от тях са с българско участие, съобщи зам.-министър Николова. Това означава, че общо 104 участващи в тях български партньори ще имат шанс да получат финансиране по програмата, подчерта тя. Деница Николова информира, че през тази година ще бъде обявена още една покана за подаване на проектни предложения по програмата.

Българското участие по този нов инструмент е голямо, което показва, че имаме и амбиция, и потенциал да работим за постигането на общи цели. Това ни дава и увереност, че сме натрупали опит и знания за изпълнението на многонационални проекти в партньорство с други държави и можем да покажем, че нашият регион има немалък принос за постигане на целите на Дунавската стратегия и за икономическото развитие на целия Дунавски регион, заяви Деница Николова.

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 стартира за първи път през този програмен период. Тя покрива целите на Стратегията на ЕС за Дунавския регион и осигурява финансов ресурс от над 260 млн. евро за изпълнение на проекти за постигането на тези цели.

Зам.-министър Деница Николова съобщи, че концепциите, допуснати до втората фаза от кандидатстването, са насочени най-вече към подобряване на средата за балансиран достъп до знания, увеличаване на уменията и знанията за бизнеса и социалните иновации, възстановяване и управление на екологични мрежи и коридори и създаване на екологосъобразни и сигурни транспортни системи. Всички те ще допринесат до постигане на по-глобалната цел на програмата – по-добро икономическо развитие и конкурентоспособност на Дунавския регион, както и общата за целия Европейски съюз цел за повишаване на заетостта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *