Новини

165 проектни предложения по програмата за сътрудничество с Македония преминават успешно към следващия етап на оценка

Хората от пограничните региони разчитат на трансграничните програми повече отколкото на оперативните програми

Програмата Интеррег – ИПП „България – Македония“ 2014-2020 е първата програма за трансгранично сътрудничество, която получи административна оценка и преминава към следващите стъпки на техническа и финансова оценка на проектите. Това заяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган Деница Николова на заседание на Съвместния комитет за наблюдение на програмата в гр. Куманово, Македония. 

В рамките на първата покана за набиране на проектни предложения по програмата бяха подадени общо 216 предложения. 165 от тях бяха одобрени на първия етап от оценката и преминават към следващите стъпки по оценяване. Предвид темповете на работа още през септември т.г. можем да сключим договори за финансиране на първите проекти, съобщи заместник-министърът. През настоящия програмен период предприехме нов поетапен подход на оценяване на проектите. Валидацията на всяка стъпка ще предостави пълна публичност при оценяването и ще ускори процеса, така че в много по-кратък срок ще постигнем желаните резултати от изпълнението на програмата, поясни Деница Николова.

Зам.-министърът информира, че ресурсът, с който ще бъдат финансирани проектите от първата покана на програмата е в размер на 7 млн. евро. Той е недостатъчен да покрие всички предложения, но ще бъдат избрани тези проекти, които имат най-голям принос за повишаване на икономическата активност в трансграничния регион и които могат да постигнат най-добри индикатори по съвместните ни цели, заяви зам.-министър Николова. Тя обясни, че през този програмен период ще бъдат финансирани проекти в три приоритетни области: опазване на околна среда и превенция на риска от бедствия, развитие на туризма в трансграничния регион, повишаване на конкурентоспособността и развитието на бизнеса в региона.

Потенциални бенефициенти по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония за периода 2014-2020 са неправителствени организации, бизнесът, публични институции и местни власти. В териториалния обхват на програмата от българска страна влизат областите Благоевград и Кюстендил. Общият й бюджет възлиза на 19,5 млн. евро.

Зам.-министър Деница Николова обърна внимание, че макар и програмата да разполага с по-скромен бюджет, с него се финансират проекти, които имат много голям ефект върху трансграничния регион. Хората от пограничните региони разчитат на тази програма дори повече отколкото на секторните оперативни програми, подчерта тя.

Зам.-министър Деница Николова отчете, че за периода 2007-2013 по програмата за сътрудничество между България и Македония е финансирано изпълнението на 100 проекта в трансграничния регион. 95 от тях са успешно приключили и вече показват добри резултати. Спазваме стриктен график, така че всички проекти ще бъдат разплатени и програмата ще бъде отчетена до края на годината, заяви тя. Програмата е наддоговорена и не съществува риск от загуба на средства, увери зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *