НовиниОколна среда

България внесе в ЮНЕСКО номинации за 4 биосферни резервата

МОСВ подкрепи процеса по избор и номиниране на биосферни резервати чрез проект

Националният комитет по Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО одобри номинациите за обявяване на биосферните резервати „Централен Балкан“, „Червената стена“ „Узунбуджак“ и „Сребърна“ и ги внесе в Секретариата на Програмата.

МОСВ подкрепи процеса по избор и номиниране на биосферни резервати чрез проект, финансиран от Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) и изпълнен от Българска фондация „Биоразнообразие”. Проектът целеше да подпомогне процеса на ревизия на биосферните резервати от „стара“ генерация. При реализирането му бяха проучени възможностите за създаване на съвременни биосферни резервати в осем региона на България. По проекта се предвиждаше изготвянето на номинационни формуляри за районите, в които инициативата се приема от местните общности. Номинирането на четирите биосферни резервати бе подкрепено с решения на ОбС на присъединилите се общини. Документите бяха подписани от кметовете, от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, от директора на Изпълнителната агенция по горите и от председателя на Националния комитет по Програмата.

В ЮНЕСКО е представена и пътна карта, очертаваща рамката за развитие на мрежата от биосферни резервати у нас и присъединяването им към световната мрежа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *