НовиниУслуги

Сдруженията за напояване вече ще плащат за инфраструктурата

Cената на обектите от напоителната инфраструктура не може да бъде по-ниска от 1/40 от балансовата стойност на съоръженията

Сдруженията за напояване вече ще заплащат за правото на ползване на обектите от хидромелиоративната инфраструктура.  Това е записано в Проект на Постановление  за изменение на Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, който  е изготвен от министерството на земеделието и храните (МЗХ).

На практика досега сдруженията за напояване използваха въпросните обекти безвъзмездно, но за да придобият правото за ползване, трябваше да предадат огромен брой документи. За да се намали административната тежест от МЗХ предлагат това да се ограничи с подаването на заявление по образец и карта в мащаб,издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, чрез Областната дирекция „Земеделие”.

В документа е записано, че  цената на обектите от напоителната инфраструктура не може да бъде по-ниска от 1/40 от балансовата стойност на съоръженията, а също така, че договорът за ползване се сключва за срок от 5 години. Досега това ставаше за най-малко пет години.

„Предоставянето на право на ползване на обекти от хидромелиоративната инфраструктура да има възмезден характер при спазване на нормите на европейското право“, обясняват от МЗХ и допълват, че предложените промени имат за цел да се намали броя на изискваните документи от страна на сдруженията и да се облекчи процедурата по предаване на обектите от хидромелиоративната инфраструктура. Предстои проектът за промените да бъде разгледан от правителството. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *