Новини

Деница Николова: Над 40 млн.евро ще бъдат инвестирани по Програмата за транснационално сътрудничество “Балкани–Средиземно море” 2014-2020 г.

Оценяват първите проекти по програмата за над 20 млн.евро.

Над 40  млн.евро ще бъдат инвестирани  по Програмата за транснационално сътрудничество “Балкани–Средиземно море” 2014-2020 г. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която откри Второ заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се провежда днес и утре в София.  

Зам.-министър  Николова  благодари  на Управляващия орган на програмата и на ЕК за постигнатото дотук като структуриране на програмата, одобрението й, и за първите предприети стъпки. „Бюджетът на програмата е относително малък в сравнение с други европейски транснационални програми, но тя е важна за нас, защото е фокусирана върху създаване на по-добра среда за предприемачество, внедряване на иновативни мерки и индиректна подкрепа на малките и средни предприятия в регионите на програмата“, подчерта Николова.  Тя добави, че интересът към програмата е огромен. Комитетът за наблюдение има важно значение за  успешното изпълнение, тъй като той е органа, който дава „зелена светлина“ на оценителната комисия за техническото оценяване на първите проекти, за да се продължи към финално решение за одобряване на проекти и в кратък период от време след това да се сключат договорите за изпълнението им.  

В рамките на заседанието ще бъдат разгледани и одобрени резултатите от първия етап на оценка на проектни предложения-оценка на административното съответствие и допустимост. Първата покана за набиране на проектни предложения стартира на 16.12.2015 г. и продължи до 26.04.2016 г. В рамките на установения срок са подадени общо 384 проектни предложения от публични власти, институции и организации от държавите–партньори по програмата – България, Гърция, Кипър, Македония и Албания. Подадените проекти са в областта на развитието на предприемачество и иновации и опазване на околната среда. Общият бюджет на поканата възлиза на над 20.1 млн. евро. Зам.-министър Николова подчерта, че подадените проектни предложения с водещи партньори от България са 94. В последствие, одобрените на този етап проектни предложения ще бъдат обект на техническа оценка като се очаква проектите, които ще получат финансиране  да бъдат одобрени  през декември тази година . През месец март се очаква да започне изпълнение на проектите. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *