НовиниОколна среда

Министър Василева: Подкрепяме кандидатурата на София за зелена столица на Европа

Кметът на София Йорданка Фандъкова отбеляза, че почти целият бюджет на столицата е насочен към защита на околната среда

„Министерството на околната среда и водите подкрепя инициативата на Столичната община да се кандидатира за зелена столица на Европа и няма да пести усилия да лансира тази идея, защото направеното от общината за много кратко време дава добри резултати“. Това каза министър Ивелина Василева на международната конференция „Науката среща регионите“.

Министърът посочи, че София е пример за последователно реализиране на зелените политики в партньорство с научните среди. В столицата беше изпълнен най-мащабният проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г“. – „Интегрираната система за управление на отпадъците“, в която бяха инвестирани 350 млн. лв. Проектът допринася не само за намаляване на вредните емисии, но и за ефективното използване на ресурсите. Зелените отпадъци се превръщат в компост. Вече работи и инсталация за екопелети, с които ще се отопляват детски градини и училища. В градската пречиствателна станция за отпадъчни води в Кубратово работят съоръжения за третиране на утайки, от които се получава енергия. Това  показва, че в София са внедрени най-съвременните технологии в управлението на отпадъците и водите.

Със средства от Oперативната програма бяха извършени инвестиции и в  градския транспорт и е видно подобрение в качеството на атмосферния въздух. В София вече няма замърсяване с азотни оксиди, а фините прахови частици намаляват.

Министър Василева изрази надежда, че и през новия програмен период София ще бъде  новатор с реализирането на проекта си за оползотворяване на RDF горивото, получено в Завода за отпадъци в село Яна .“Зелените политики са безспорен приоритет на Столичната община. Те винаги се реализират в партньорство с науката. И аз съм убедена, че живеем в зелен и модерен град,  който е едно добро място за отглеждане на нашите деца,“ заключи министърът.

Кметът на София Йорданка Фандъкова отбеляза, че почти целият бюджет на столицата  е насочен към защита на околната среда. „Намаляването на вредните емисии във въздуха е наша основна цел. Затова строим метро, инвестираме в подмяна на превозните средства, реконструираме улици и булеварди, подменяме горивните инсталации в детски градини и училища“, каза кметът на столицата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *