КомпанииНовини

Зам.-министър Любен Петров представи възможностите за инвестиции в корабната индустрия на форум в Дордрехт

Нидерландия заема 1-во място сред чуждестранните инвеститори за периода 1996-2015 г. с над 7.7 млрд. евро

Предприемаме мерки, с които да отговорим на очакванията на инвеститорите за инвестиционния климат, стабилността и предвидимостта на средата. Това заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров по време на Холандско-български бизнес-форум за морска индустрия и корабостроене, който се провежда в гр. Дордрехт, Нидерландия. В събитието участват близо 30 фирми от морската индустрия от градовете около Дордрехт, Нидерландия, както и над 25 компании от гр. Варна.

Нидерландия заема 1-во място сред чуждестранните инвеститори за периода 1996-2015 г. с над 7.7 млрд. евро инвестиции, съобщи заместник-министърът. Най-големите преки инвестиции в страната за януари – юли 2016 г. са от Нидерландия – 199.1 млн. евро, което е 20.2% от общия размер за периода. Заместник-министър Петров уточни, че потенциал за сътрудничество има в секторите на високите технологии, машиностроенето, транспорта и логистиката, корабостроенето и морската индустрия, химическата и фармацевтичната индустрия и др. „Всички от изброените сектори са силно развити в Нидерландия и особено в област Дордрехт и ние знаем за много успешни примери за сътрудничество между български и холандски фирми в тези сектори. Надяваме се това сътрудничество да се задълбочава и развива още по-силно в бъдеще, тъй като потенциалът е огромен“, каза заместник-министърът на икономиката.

В презентацията си пред участниците във форума той представи инвестиционните условия в България, свързани със стабилната политическа среда и ниския риск от правене на бизнес у нас, едни от най-ниските производствени разходи в Европа, добре образована и висококвалифицирана работна ръка, конкурентно ниво на заплащане, най-ниските данъци в Европа, активни насърчителни мерки. Любен Петров представи целите на политиката за насърчаване на инвестициите. Те обхващат насърчаване на инвестициите във високотехнологични паркове и услуги с висока добавена стойност, създаване на нови работни места в производството и в индустриалните зони, намаляване на регионалните различия в социално-икономическото развитие. Заместник-министър Любен Петров представи и проектите на Министерство на икономиката, насочени към приоритетно привличане на инвеститори – индустриалните зони, управлявани от Национална компания Индустриални зони и София Тех парк. Той разгледа и производството на завода за корабно оборудване “VETH PROPULSION” в гр. Папендрехт.

Приветствие към участниците в бизнес-форума направи заместник-кметът на община Варна Пейчо Пейчев, а Светлин Стоянов, Председател на УС на Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт /БНАКК/ представи развитието на сектор морска индустрия в гр. Варна. В рамките на бизнес-форума ще бъде открита изложбата „Най-старото злато на света“, която ще покаже златни експонати от Регионалния исторически музей във Варна. С изложбата ще бъде отбелязана 15-та годишнина от туининг партньорството между градовете Варна и Дордрехт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *