post

Безработни, сключили трудов договор за срок по-малък от 6 месеца с работодател в друго населено място, също ще могат да получават плащания от държавата за транспортни разходи. Това предвиждат промени в Закона за насърчаване на заетостта, публикувани за обществено обсъждане, пише investor.bg.

Крайният срок, в рамките на който могат да се подават становища по законопроекта, изтича на 30 септември.

Така държавата разширява кръга на лицата, които могат да се ползват от плащания за т.нар. „териториална мобилност“.

С промените се регламентира и редът, по който ще се изплащат помощи за наеми и такси за детски ясли и градини на безработни, наети на работа в друго населено място на повече от 50 км от населеното място, в което са регистрирани по настоящ адрес.

Необходимо е те да са насочени за работа от бюро по труда, да сменят адресната си регистрация, както и да подадат писмени декларации пред бюрото по труда. Средствата ще бъдат изплащани въз основа на сключения трудов договор и документи за направените разходи, т.е. ще се възстановяват направени от лицата разходи.

Ако трудовият договор се прекрати по инициатива на работника или служителя, той ще трябва да възстанови получените средства, предвиждат промените.

Прецизират се и изискванията към работодателите, които кандидатстват за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение. С поправките се въвежда изискване те да плащат заплати над минималния осигурителен доход за съответната длъжност и икономическа дейност.

С предложените промени търсещите работа лица ще могат да ползват посредническите услуги по информиране и/или консултиране, насочване и подпомагане за започване на работа и психологическо подпомагане независимо от адреса на регистрация, предвиждат още промените.

Отпада задължението при регистрация търсещите работа лица да представят документ, удостоверяващ адреса на регистрация. Отпада и санкцията за прекратяване на регистрацията, когато търсещите работа лица сменят адреса, по който са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ без да я уведомят за това.

Регламентира се и ред, по който да се набира информация от работодатели за необходимата им работна сила. Това ще става по области и чрез специални работни групи на ниво област. Те ще препращат информацията на централно ниво към Агенцията по заетостта, а тя – на министъра на труда и социалната политика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *