post

Близо 624 млн. лв. са предвидени в управляваната от МРРБ Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. за рехабилитация на материално-техническата база на образователната инфраструктура в страната, съобщават от пресцентъра на МРРБ. В присъствието на министър-председателя Бойко Борисов, министър Нанков представи предвидените инвестиции по програмата. На събитието присъстваха министрите на образованието и науката Красимир Вълчев и на младежта и спорта Красен Кралев, чиито ведомства също се бенефициенти по ОПРР за образователна инфраструктура, кметове, ректори и директори на училища.

За първи път в този програмен период, освен енергийна ефективност в образователната инфраструктура, коментираме и по-съдържателни неща, обърна внимание Нанков. И обясни, че 160 млн. лв. ще бъдат вложени в модернизирането на  професионални учебни заведения, а над 45 млн. лв. ще бъдат инвестирани в развитието на спортна база.

Освен пътищата, освен ВиК инфраструктурата, изключително важна е и модернизацията на инфраструктурата в учебните заведения. Тя е изпълнена с учебни програми, със съдържание, с квалификация на персонала, със стандарти, но материално-техническата база със средствата от ОПРР е също основен приоритет, посочи Николай Нанков и обясни, че бенефициенти на средствата са общини, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на регионалното на младежта и спорта и университети.

В обхвата на програмата попадат 416 учебни заведения, включително 13 висши. От рехабилитираните детски градини, основни и средни училища и университети ще се възползват общо 255 269 деца и младежи. За всяко от тези български деца ще бъдат инвестирани средно по 2444 лв. по линия на европейската солидарност за рехабилитация на образователната инфраструктура от детската градина, през училището, до университета, отбеляза регионалният министър. Децата трябва да растат в сигурна, безопасна и здравословна среда, категоричен бе той.

Министър Нанков подчерта, че чрез качественото образование регионите в България имат бъдеще. Основната цел на регионалната политика е да ги развива балансирано, което ще задържи хората в родните им места.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *