post

Българска асоциация Биопродукти (БАБ) категорично подкрепя исканията на пчеларските организации за предприемането на спешни мерки за запазването на сектор “Пчеларство”.

От влизането на България в ЕС до днес пчеларството е изоставеното дете на земеделието – сектор, за който няма нито европейско, нито национално подпомагане. Националната пчеларска програма по същество не е в полза на пчеларите – тя обслужва единствено интересите на търговците и производителите на вароациди, кошери, майки и отводки. Тази програма не повишава доходите на реалните пчелари, напротив-всички неизбежни разходи
непрекъснато се увеличават, се казва в съобщение изпратено от Асоциацията до медиите.

Според БАБ цитираните в отвореното писмо на браншовите пчеларски организации статистически данни за броя на пчелните семейства всъщност са изкривени. Това изкривяване идва от факта, че твърде много бенифициенти по мярка Млад фермер на ПРСР заложиха в проектите си създаване на пчелини като начин да получат повече точки при ранкирането на проектите. Неоспорим факт е, че тази “гимнастика” не води до устойчивост на сектора, тъй като след приключването на проектите много рядко някой от тези млади фермери продължава да се занимава с пчеларство.

От Българска асоциация Биопродукти, смятат, че исканията на пчеларите за справедливи и затова изразяват своята подкрепа, категорично смятаме, че е от изключителна важност да се предприемат бързи действия в няколко посоки:

1. Приемане на Закон за браншовите организации в земеделието от Народното събрание.

2, Предприемане на мерки за спиране на нерегламентиран внос от трети страни на всякакви неразрешени продукти.

З. Изготвяне на дългосрочни стратегии за развитие на всички сектори в земеделието, включително и на пчеларството.

4. Прилаrане на позволените от ЕС дерогации за малки производители и преработватели на продукти и храни, съгласно които изискванията за големи такива може да не се прилагат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *