post

Световната банка ще съветва българската администрация как да въвежда споделените услуги, ще изготви анализ на текущото им състояние в България и ще проучи добрите практики в други държави, съобщава Дневник.

Правителството предложи на Народното събрание да ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет и Световната банка. Документът е следствие от подписания Меморандум за разбирателство между България и МБВР за партньорство и подкрепа при управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Въвеждането на споделени услуги от администрацията ще намали разходите, ще подобри ефективността на процесите и ще повиши качеството на услугите, се казва в правителственото съобщение.

Световната банка ще определи в кои сфери споделените услуги трябва да бъдат въведени приоритетно и как да се осъществи реформата. При въвеждането на модела експертите й ще оценяват как по-лесно той да бъде приложен и в други структури. Първоначално ще бъде създаден проект на организационен модел, при който едно звено или администрация предоставя споделени услуги в областта на финансово-счетоводните дейности, управлението на човешките ресурси и ИТ дейностите на други администрации. Той ще бъде приложен пилотно чрез създаването на две звена за предоставяне на споделени услуги в администрацията.

счетоводни услуги варна

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *