post

На 6 април 2021 г. ще се проведе онлайн събитие на което ще се отбележи официалният старт на Рамковата програма за научни изследвания и иновации “Хоризонт Европа” 2021 – 2027 година. То се организира от Министерството на образованието и науката, съвместно с Европейската комисия.

Събитието ще бъде публично и напълно безплатно, но със задължителна предварителна регистрация на адрес https://forms.office.com/r/Ei2aQiLfAa. Очаква се то да продължи шест часа.

“Хоризонт Европа” 2021 – 2027 е новата рамкова програма, по която Европейският съюз ще разпредели 100 млрд. евро за научни изследвания и иновации. Тя има за цел използването на науката и технологиите за постигане на целите на ЕС – борбата с изменението на климата, устойчивото развитие, стимулирлането на конкурентоспособността и икономическия растеж.

Сред новите елементи, в сравнение с предходните рамкови програми за научни изскедвания на ЕС, са наличието на Европейски съвет по иновациите, мисиите за научни изследвания и иновации, разширени възможности за асоцииране, както и подкрепа за т.нар. “отворена наука”. С новата програма ще бъде въведен и нов подход към партньорствата, както и по-активно разпространение на високите научни постижения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *