post

Леони Ходкевич – писател, културен продуцент, професор по международен културен мениджмънт в европейски и американски университети, както и експерт-оценител към Европейската комисия, ще бъде лектор на предстоящото онлайн практическо обучение Пътеводител #CreativeEurope: Критерии за оценка, което ще се проведе на 22 март 2022 г. Събитието, организирано от екипа на Creative Europe Desk – България, офис “Култура”, е насочено към проектни мениджъри в културни организации, които не са били подкрепяни от Програмата досега, но са в процес на разработване на проектно предложение с конкретни европейски партньори.

Процесът на кандидатстване по eвропейски програми има своите предизвикателства, но ако кандидатите се запознаят добре с изискванията на програмата, могат да усъвършенстват проекта си. В рамките на Пътеводител #CreativeEurope: Критерии за оценка участниците ще научат как да организират хармонични партньорства, да управляват общите времеви рамки и ресурси, да планират обща комуникация и да опишат всичко това в проекта си.”, споделя Леони Ходкевич за предстоящото събитие.

Със своите три подпрограми – „Култура“, „МЕДИА“ и междусекторното направление, Creative Europe предоставя множество финансови инструменти и възможности за реализиране на проекти за културното и артистично сътрудничество на международно ниво. Подпрограма “Култура” е със значително увеличение в бюджета за 2022 година – 33 милиона евро. Две от най-важните нововъведения са специфичната секторна подкрепа за изпълнителски изкуства и музика и интегрираната схема за мобилност на артисти, която ще се реализира в продължение на успешния пилот i-Portunus.

Пътеводител #CreativeEurope: Критерии за оценка ще се проведе в две части – публична лекция, излъчвана на живо в страницата на Creative Europe – Desk България, и практическа работилница с ограничен брой участници.

В рамките на публичната лекция, която ще се излъчва на живо на Facebook страницата на Creative Europe Desk – България, зрителите ще имат възможност да се запознаят с  принципите и основните критерии на Creative Europe, както и с 10-те от най-често срещаните въпроси при подготвяне на европейски проект.

Практическата работилница ще наблегне на 4-те релевантни критерия за оценка на апликация за европейски проект, насоки за намиране на партньори, обяснение на принципите и критерии на апликацията и инструменти за развитие на проекти.

За участие в работилницата е необходима предварителна регистрация, вследствие на която ще бъдат избрани участниците, които са в процес на кандидатстване и до момента нямат получено финансиране по Creative Europe.

Регистрационната форма за кандидатстване за участие в събитието ще намерите тук.

 

Допълнителна информация: https://www.facebook.com/events/308569184674081

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *