post

Второто издание на Panda Labs на WWF генерира десетки екологични идеи 

 

Десетки ученици и студенти между 15 и 25 години с интерес към науката, технологиите и иновациите от цялата страна се включиха в хакатона „Бъдещето на градовете“ на Panda Labs. Той е първият в рамките на второто издание на глобалната програма на WWF за устойчиви младежки иновации и предприемачество, която се реализира у нас с подкрепата на Kaufland България.

Хакатонът се проведе в онлайн формат, като участниците бяха разпределени в 10 отбора и разполагаха с 14 часа, за да открият нестандартни и алтернативни решения на конкретни предварително зададени казуси за устойчивото развитие на градовете. На тяхна помощ с информация, споделен опит и успешни примери от практиката се притекоха представители на науката, бизнеса и неправителствения сектор. Сред тях беше и Иво Василев, енергиен мениджър на Kaufland България, който разказа на участниците как „зеленият“ ритейлър допринася за намаляване на въглеродните емисии в градовете, чрез своята политика за енергийна ефективност.

Експертно жури имаше нелеката задача да оцени бизнес решенията на отборите според няколко критерия: дали решават реални екологични проблеми, дали отговарят на зададените казуси, както и според степента им на иновативност и приложимост. В края на хакатона журито определи 3 отбора победители:

  • „Вулканичните глухарчета“ с идея за охлаждане на покривните пространства на сградите и справяне с летните горещини, чрез система на циркулираща вода и модифициран покрив от отражателен материал;
  • „Амазия“ с идея за намаляване на топлинните вълни и превръщане на градовете ни в по-красиви и уютни места за живот, чрез изграждане на вертикални градини на жилищни сгради;
  • Ecotopia с идея за създаване на контейнери за събиране на отпадъци от домашни кучета и котки, както и за торбички, изработени от листа и трева.

„Вулканичните глухарчета“ и „Амазия“ отиват на мастърклас през януари 2023, за да доразвият идеята си за продукт или услуга с бизнес план и подкрепа от ментори. Най-добрата идея ще получи шанса да се превърне в успешен стартъп и ще бъде подкрепена с първоначално финансиране от 7 000 лв. за създаване на прототип. Ecotopia получиха награди от WWF и възможност да участват в следващи хакатони. При желание от отбора да доразвият идеята си, те ще получат от WWF и съдействие за контакти с предприемачи и инвеститори. 

Panda Labs се осъществява в България с подкрепата на фондация „Америка за България“ и на Kaufland България. Целта на програмата е да открие следващото поколение талантливи и мотивирани изследователи и предприемачи, които ще помогнат за решаването на регионални и глобални проблеми. „Зеленият“ ритейлър е съмишленик на програмата за поредна година в контекста на своята концепция за устойчиво развитие и като част от усилията си да ангажира подрастващите с темата за устойчивото развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *