Транспорт

cargo-partner става част от Nippon Express Group (NX Group)

В годината, в която cargo-partner празнува своя 40-и юбилей, собственикът и основател на компанията Стефан Краутер взе решение да продаде австрийската глобална логистична фирма на японския Nippon Express Holdings – компанията-майка на Nippon Express, APC, Franco Vago и др. След като започва работа през 1983 г. само с петима служители на Летище Виена и развива компанията почти изцяло чрез растеж на собствения капацитет до сегашния мащаб от 4000 служители в 40 страни по света, Стефан Краутер предава щафетата към мениджмънта, а сега прехвърля и собствеността на своя „идеален приемник“ NX.

След като надхвърли милиард евро за първи път през 2020 г., глобалният оборот на cargo-partner се увеличи със 72%, достигайки повече от 1,8 милиарда евро през 2021 г., и нарасна още, достигайки 2,06 милиарда евро през 2022 г.

„Гъвкавото лидерство от страна на основателите носи някои значителни предимства за растящите компании, но от определен етап нататък професионалната и дългосрочно стабилна собственост е по-важният актив. Предизвикателство и отговорност на основателите е навреме да вземат решение за наследяването на управлението и на собствеността. Това решение не трябва да е прекалено рано, за да не пречи на създаването на стабилна вътрешна управленска приемственост, но със сигурност не трябва и да се закъснява с него“, посочва Краутер. „Ето защо заедно с Корпоративния изпълнителен съвет започнахме да разглеждаме различни варианти за бъдещето на cargo-partner.“

Стефан Краутер пояснява още: „Разглеждахме и опцията ръководството и служителите да продължат бизнеса изцяло самостоятелно, но тъй като идеалният стратегически собственик бе намерен в лицето на NX Group, в крайна сметка се убедихме, че това е правилният начин да продължим напред. Вследствие на интеграционната политика, прилагана от NX Group досега, cargo-partner ще си остане cargo-partner както по отношение на организацията, така и по отношение на марката – и ще се превърне в най-силната версия на cargo-partner!”

Сделката е сключена на 12 май 2023 г. и ще влезе в сила при спазване на обичайните одобрения от регулаторите (антитръстови и свързани с преките чуждестранни инвестиции) след около четири до седем месеца заедно с последващото финализиране на продажбата.

„И двете организации ще се възползват от значителна синергия в глобалното покритие чрез представителства, разширено портфолио от услуги, засилено регионално, продуктово и информационно ноу-хау, увеличен мащаб и др. NX Group ще се възползва от нашата силна и развита мрежа в Централна и Източна Европа, която допълва съществуващата мрежа на NX по идеален начин. cargo-partner ще се издигне няколко нива нагоре във вътрешно-азиатските и транс-тихоокеанските търговски коридори“, посочва Стефан Краутер и добавя: „cargo-partner ще продължи да работи и с настоящата си глобална мрежа от агенти, ще се стреми да разшири тази част от бизнеса си и да я подкрепя в бъдеще с модернизираната си платформа, която се разработва в момента.“

„Лично аз ще продължа да съдействам за прехода в новата ми роля в Корпоративния надзорен съвет и чрез консултативната ми функция към Корпоративния изпълнителен съвет. Ще се съсредоточа върху една интелигентна частична интеграция с новите собственици, както и върху други въпроси, свързани със стратегия, сливания, придобивания и с екологично, социално и корпоративно управление (ESG). Какво по-интересно и удовлетворяващо предизвикателство в края на кариерата ми!”, казва в заключение Стефан Краутер.

Продавачът е бил консултиран за сделката от J.P. Morgan (финанси), ValueAdd (финанси), BCG (търговия), Schönherr (право) и Deloitte (счетоводство и данъчно облагане).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *