post

Съвременните изисквания на интелигентните системи и технологиите, които се използват в новите умни сгради налагат промяна и на електрическата мрежа в  тях. Ето някои от основните промени, които вече се използват в електрическата мрежа на умните сгради:

Умни измервателни устройства

Това са измервателни устройства, които събират данни за енергийното потребление на отделните електрически уреди, системи и помещения. Те осигуряват по-голяма прецизност и гъвкавост при измерването на енергията и предоставят данни за анализ на енергийната ефективност и управление на разходите.

Интелигентно управление на енергията

Умните сгради използват системи за интелигентно управление на енергията, които могат да контролират и оптимизират енергийните процеси в сградата. Това включва автоматично регулиране на отоплението, охлаждането и осветлението въз основа на наличността на хора или околните условия. Системите за управление на енергията са свързани със сензори и устройства за контрол, които осигуряват гъвкавост и автоматизация.

Интеграция на възобновяеми източници на енергия

Интелигентните сгради са насочени към използването на възобновяеми източници на енергия като слънчеви панели или ветрогенератори. Тези източници се интегрират в електрическата мрежа на сградата и предоставят допълнителна енергия. Умните системи за управление на енергията могат да оптимизират използването на възобновяемата енергия и да осигурят съответствие с енергийния баланс на сградата.

Системи за енергийно съхранение

В някои случаи умните сгради използват системи за енергийно съхранение като батерии, които могат да съхраняват излишната енергия, произведена от възобновяеми източници или по време на периоди с по-ниско потребление. Тези системи могат да осигурят резервна енергия или да помогнат за балансиране на товара в електрическата мрежа на сградата.

Комуникационна инфраструктура

Умните сгради изискват разширена комуникационна инфраструктура, която да свързва различните устройства и системи в сградата. Това включва мрежови комуникационни протоколи и инфраструктура за безжична комуникация, която позволява на устройствата да обменят данни и команди за управление.

Безопасност и защита

Необходимостта от повишено внимание към киберсигурността и защитата на данните изисква устройствата и системите, свързани в една мрежа, да имат задълбочена сигурност, за да се предотвратят възможни кибератаки и компрометиране на данните.

Тези промени в електрическата мрежа на умните сгради имат за цел да подобрят енергийната ефективност, комфорта и управлението на сградите. Със събирането на данни и автоматизацията на различните електрически процеси, умните сгради могат да постигнат по-голяма ефективност, по-ниски разходи за енергия и по-добро преживяване на жителите или потребителите на сградата.

Schneider Electric предлага отворена иновативна система, която осигурява мрежова свързаност, дигитален достъп, както и повишаване на производителността, намаляване на разходите в различни сфери на индустрията в България – от автоматизация на машини, процеси и сгради, до решения за мониторинг и управление на електроразпределителната система.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *