КултураНовини

Новите приоритети в европейските културни политики ще бъдат обсъдени в серия от събития, организирани от бюро “Творческа Европа”

Октомври и ноември традиционно са месеците, в които програма “Творческа Европа” публикува своите актуални отворени покани за ежегодните си конкурси. Вече е отворен конкурсът Culture Moves Europe, с който индивидуални артисти и малки групи могат да получат подкрепа за международна мобилност с професионална цел, а предстои и публикуването и на “Европейско сътрудничество”, мащабна програма с цел устойчивото развитие на международните културни връзки и проекти. За да улесни кандидатстването на бъдещите бенефициенти по програмата, както и да запознае заинтересовани страни  с новите приоритети в европейските културни политики, екипът на Офис “Култура” на Бюро “Творческа Европа” кани всички желаещи да се включат в поредица от събития, в които ще могат да се запознаят с особеностите при кандидатстване, добри практики от български бенефициенти и да се срещнат с вълнуващи гости.

 

„Активното участие в европейски програми и международни културни проекти, както и членуването в европейски мрежи, са жизненоважни за развитието на българските културни оператори и тяхното позициониране върху световната карта на културните и творчески индустрии. С предстоящите събития искаме да дадем глас на някои от най-интересните проекти с българско участие в програмата тази година, както и да създадем платформа за среща и обмен между професионалисти от различни дисциплини и индустрии”, споделя Десислава Панчева, ръководител на офис “Култура” към Бюро “Творческа Европа”.

 

На 4.11 от 11.00 до 17.00 Офис “Култура” на Бюро “Творческа Европа” гостува на Сцена “Дерида” в рамките на фестивала Aerowaves in Sofia. Там ще бъде проведе практически уъркшоп за програма “Творческа Европа” и ще се дискутират новите приоритети в европейските културни политики по повод публикуваната работна програма на Европейската агенция за култура и образование. В рамките на събитието участниците ще могат да се запознаят с новите тенденции и пресечни точки в областите на културата, образованието, сътрудничеството, мобилността и интегрирането на екологични практики. Събитието се случва и в рамките на платформата 3XPER1ENCE – обединена координация между три важни събития в София – форумът за свободен театър “АСТ Фестивал за свободен театър”, фестивалът за дигитални изкуства “DA Fest” и фестивалът за съвременен танц “Aerowaves in Sofia”. Събитието е със свободен достъп, но е необходима предварителна регистрация. (линк)

 

На 9.11 от 17.00 до 19.00 в РЦСИ “Топлоцентрала” екипът на Бюрото обединява сили с фестивала MELBA, за да представи програмата за мобилност Culture Moves Europe и нейния нов конкурс за мобилност на артисти. Ще бъдат представени не само обновените условия за участие, но и особеностите при кандидатстване, най-често срещаните грешки и препятствия пред българските бенефициенти. Събитието е със свободен достъп, но е необходима предварителна регистрация. (линк)

 

 

За “Творческа Европа”

“Творческа Европа” е програмата на Европейския съюз в подкрепа на културния, творческия и аудиовизуалния сектор. Със своите три направления – „Култура“, МЕДИА и междусекторното, тя предоставя множество финансови инструменти и възможности за реализиране на проекти за артистичното и културното сътрудничество на международно ниво. Благодарение на увеличения си с 50% бюджет (2,44 милиарда евро) в сравнение с този на предходната си фаза, до 2027 година програмата ще инвестира в действия, които подсилват културното многообразие, насърчават екосъобразното мислене и отговарят на нуждите и предизвикателствата на секторите на културата и творчеството. Около 90 милиона евро са предвидени за постигане на устойчивост и възстановяване на културния и творческия сектор, след кризата в следствие на пандемията COVID-19.

Подпрограма „Култура“, под чиято шапка е и направлението „Европейско сътрудничество“, обхваща секторите на културата, творчеството и културното наследство. В рамките ѝ се подкрепят проекти в областите на визуалните изкуства, фотография, танца, театъра, пърформанса, музиката, наследството, архитектурата, дизайна, цирка, фестивалите, модата, литературата и мултидисциплинарните проекти.

Повече информация за активните конкурси и предстоящи крайни срокове може да откриете на сайта на Бюро „Творческа Европа“ – България тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *