НовиниОколна среда

Какво ни казват малките ледници в България за климата?

В Пирин се очаква малките ледници да изчезнат окончателно към 2045 г., като е възможно и преди това да се стопяват напълно през повечето лета, каза Емил Гачев, доцент в катедра “География, екология и опазване на околната среда” към Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, като работи и в департамент „География“ към НИГГГ- БАН.

Днес той представи пред журналисти резултатите от най-новите теренни проучвания на микроледниците в Пирин и на Балканския полуостров и разказа каква е връзката между променящия се климат и процесите, които се случват във високата планина.

У нас съществуват два микроледника, а теренните проучвания показват, че площта на единия микроледник в Пирин се е увеличила, но другият, който е разположен само на 1 км разстояние, се е смалил до рекордно ниски нива. Данните са интересни, защото миналата година също бяха отбелязани рекордно ниски нива на площта на втория ледник.

 „Най-голямата ценност на българските малки ледници е, че са безпристрастни и точни регистратори на колебанията и промените в климата. С тяхното стопяване ще изгубим обекти на природното наследство, които са съществували без прекъсване поне 500 години. Пълното им стопяване ще бъде загуба както за природното ни наследство, така и за туристическия потенциал“, обясни още доц. Емил Гачев.

По думите му в бъдеще можем да очакваме деградация на малките ледници в снежници и ледени преспи. В Пирин, тази деградация в периода след 2018 г. засяга по-силно микроледника Бански суходол.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *