ЕнергетикаНовини

Изследване на ЕИБ разкри текущите нагласи на българския народ по отношение на климата и екологията

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) публикува шестото издание на своето Климатично изследване. Това са някои от най-показателните резултати от ежегодното изследване, проведено през периода август – септември 2023 г. Климатичното изследване на ЕИБ, което се провежда от 2018 г. насам, предлага сведения за възгледите относно изменението на климата на жителите на страните с най-големите икономики в света и обхваща над 30 000 души в Европейския съюз, Съединените щати, Китай, Индия, Япония, Обединеното кралство, ОАЕ, Канада и Южна Корея.  ЕИБ е институцията за финансиране на Европейския съюз и най-големият в света международен кредитор за проекти за действия по отношение на климата.

Резултатите от Климатичното изследване на ЕИБ показват, че след поредната изпълнена с предизвикателства година, белязана не само от инфлация, но и от рекордни горещини и засушаване, както и от тежки наводнения, българите все по-ясно осъзнават огромното въздействие от изменението на климата и необходимостта от незабавни действия.  Докато растящата издръжка на живота се смята за предизвикателство номер едно от българите (70% от анкетираните я поставят сред водещите три причини за безпокойство в своята страна, което е малко над средното ниво за ЕС), следвана от политическата нестабилност (56%) и неравенството на доходите (42%), въздействието на изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда заемат четвърто място, като 30% от анкетираните ги считат за сериозен проблем (20 пункта под средното за ЕС ниво от 50%).

Финансовата цена и последиците от Зеления преход най-вероятно ще се отразят върху личния бюджет на хората, като най-засегнати ще бъдат домакинствата с по-ниски доходи.

При положение, че икономическото неравенство е на трето място сред най-значимите предизвикателства според анкетираните, повечето българи настояват за справедливи политики за справяне с неотложните въпроси относно климата. 72% (спрямо 68% средно за Европейския съюз) споделят, че преходът към нисковъглеродна икономика е възможен само ако едновременно с това се преодолее социалното и икономическо неравенство.

Обаче едва 28% от анкетираните изразяват убеденост, че правителството е способно да осъществи подобен справедлив преход.

Очаква се въпросът относно компенсациите за подпомагане на развиващите се държави при преодоляване на последиците от изменението на климата да е водеща тема по време на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP28) в Дубай 2023 г . Мнението на българите обаче е разделено по въпроса дали помощта да излезе извън границите на собствената им страна в подкрепа на най-уязвимите на изменението на климата държави и за осигуряване на справедлив преход към неутрално по отношение на климата и устойчиво бъдеще в глобален мащаб.

44% от анкетираните (16 пункта под средното за ЕС ниво от 60%) са съгласни, че засегнатите държави следва да получат финансови компенсации, за да бъдат подпомогнати в борбата с изменението на климата.

Данъци в подкрепа на справедливия преход

Резултатите от изследването сочат, че 61% от българите (с 2 пункта повече от средното за ЕС ниво от 58%) биха се съгласили да плащат по-висок подоходен данък, за да помогнат на домакинствата с по-ниски доходи да се справят с цената за осъществяване на Зеления преход.  49% биха приели да плащат допълнително 1 – 2% върху доходите си, а 12% са съгласни на 5 – 10%.

Повечето от анкетираните българи споделят, че биха подкрепили и други видове екологични данъци. Например 76% отбелязват, че биха подкрепили данъчна реформа по отношение на изкопаемите горива, която да премахне субсидиите и данъчните облекчения за сектора на въздухоплаването и други промишлени отрасли, които разчитат основно на изкопаеми горива.

Коментар на г-н Кириакос Какурис, вицепрезидент на ЕИБ:

“Настоящото издание на Климатичното изследване на ЕИБ подчертава сериозната осведоменост на българите относно изменението на климата и решимостта им да се справят с проблема.  Те разбират, че успешният преход към неутрален по отношение на климата свят върви ръка за ръка с преодоляване на социалното и икономическо неравенство. В Европейската инвестиционна банка сме изцяло ангажирани с подкрепата за справедлив преход, при който никой не е изоставен. Точно сега солидарността и действените мерки са по-важни от всякога.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *