Bridgestone обяви ангажимента Е8 до 2030 г.

post

Нова корпоративна рамка за увеличаване на бизнес трансформацията, в подкрепа на реализирането на устойчиво общество Bridgestone обяви глобалния старт на Bridgestone E8 Commitment, силен израз на корпоративния ангажимент на компанията в подкрепа на изграждането и реализирането на устойчиво общество до 2030 година. E8 е в синхрон с визията на Bridgestone да осигурява стойност за клиентите и…

Как се действа с проблемните съседи при обща авария

post

Когато във входа се налага да се реши въпрос с авария във водопроводната мрежа, обикновено настъпва пълен хаос и неразбирателство Дали се дължи на манталитета или е някаква пропаст между поколенията, не може да се каже със сигурност, но е факт, че когато във входа има обща авария, конфликтите ескалират. Колкото и събрания да се…

Пазарджик и Добрич са първенци по възобновяеми енергийни източници

post

Област Пазарджик е безапелационен първенец в България по инсталирани ВЕИ мощности с общо 130 обекта и 1054 MW мощност. По този показател регионът изпреварва почти двукратно следващия в класацията – област Добрич с 535 MW инсталирана мощност. Това става ясно от нов анализ на данните за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в страната, осъществен от екипа…

Соларните инсталации за домакинствата – потенциално решение на енергийната бедност

post

Домакинствата играят все по-важна роля при навлизането на възобновяемите енергийни източници, а инсталациите в някои европейски страни като Германия и Великобритания вече надминават 1 милион. Освен екологичен, този процес има и силен социален аспект, а в някои страни вече се тества социалното подпомагане на граждани чрез изграждането на соларни панели в домовете им. Това са…

Shell България представи ново поколение горива за по-висока ефективност

post

Shell България представи пред партньори, медии и бизнес клиенти своето най-ново поколение горива, основани на иновативната DYNAFLEX технология. Новите горива са резултат от повече от пет години усилена работа и десетки хиляди часове проучвания, проведени от експертите на Shell в центъра по научноизследователска и развойна дейност на компанията. Новата DYNAFLEX технология се съдържа в пълната…

ЕК предлага между 2021 и 2030 г. България да не е длъжна да намалява годишните емисии на парникови газове

post

До 2020 г. законодателството в ЕС се урежда от сега действащия пакет „Климат-енергетика“ Европейската комисия е предложила най-ниската цел за страната ни – 0%, за нивата на годишните емисии на парникови газове за секторите извън Европейската схема за търговия с емисии в периода 2021-2030 г. Това беше обсъдено на заседание на Съвета на министрите по…

Ай Си Джи Би подписа съвместна декларация с българския, гръцкия, румънския и унгарския преносен оператор като бъдещ оператор и част от Вертикалния коридор за пренос на газ

post

На срещата на високо равнище Европейската комисия отчете и значителния напредък на проекта Ай Джи Би, като част от Вертикалния коридор Ай Си Джи Би подписа декларация, съвместно с българския, гръцкия, румънския и унгарския преносен оператор, като бъдещ оператор и част от Вертикалния коридор за пренос на газ, на среща на Групата на високо равнище…

Слънчеви колектори – разумна и печеливша инвестиция

post

През последните 10 години безплатната слънчевата енергия е придобила сериозна популярност Знаете ли, че инсталирайки слънчеви колектори във вашия дом, вие не само ще сведете до минимум вашите разходи за ток, но също така ще повишите стойността на вашия имот при евентуална продажба. През последните 10 години безплатната слънчевата енергия е придобила сериозна популярност, която…

Европейската банка за възстановяване и развитие разширява програмата си за енергийна ефективност в жилищния сектор в България

post

20 млн. евро ще бъдат предостaвени на българските домакинства в рамките на Програмата за кредитиране на енергийна ефективност в дома Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) продължава своята кредитна линия за енергийна ефективност в жилищния сектор в България с 20 млн. евро и допълнителни 4,4 млн. евро безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя от…

Два ключови български енергийни проекта получават европейско финансиране

post

Ще се финансира разширяването на „Чирен“ и изграждането на далекопровод между Добруджа и Бургас Няколко проекта, ключови за изграждането на бъдещия енергиен съюз, получиха европейско финансиране по линия на Механизма за свързване на Европа, съобщава infostock.bg. Държавите от Европейския съюз (ЕС) са одобрили предложението на Европейската комисия (ЕК) да бъдат отпуснати общо 263 млн. евро…