Безплатно обучение за кандидати по програма Младежта в действие

post

Караният срок за подаване на документи е 20 октомври Представители на организации, които ще кандидатстват с проект по програмата Младежта в действие на ЕК могат да участват в обучителен курс в Полша. Обучението се нарича ТикТак и е предназначено за организации, които имат опит в международни младежки проекти и възнамеряват в дългосрочен план да търсят…

Неправителственият сектор иска да подобри имиджа си

post

Организациите въвеждат правила за устойчиво управление Близо 50 организации до сега са подкрепили стандартите за добро управление на неправителствения сектор, съобщиха от фондация Работилница за граждански инициативи. Тези НПО-та ще преминат през техническа проверка за състоянието на предоставените от тях документи, след което ще преминат през оценката на независим верифициращ орган (консултантска компания или др.)….

До 5 хил. лв. за проект в подкрепа на общностите у нас

post

НПО-тата трябва да осигурят 30% от стойността на инициативата Фондация “Работилница за граждански инициативи” набира предложения за финансиране по фонд “Хората решават”. Това е четвъртият кръг на конкурса, съобщиха от организацията. Могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Идеята на фонда е да се подкрепят инициативи, които…

Обмисля се увеличение на помощта за НПО-та в Югоизточна Европа

post

Норвегия, Исландия и Лихтенщайн подлагат въпроса на обществено обсъждане До 100 млн. евро може да достигне финансовия ресурс за неправителствените организации (НПО) в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансови принос 2009-2014 г. Страните-донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн обмислят увеличението на финансовата подкрепа за развитие на гражданското общество…

„Европа за гражданите“ финансира НПО-та

post

Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври тази година Бюджет от 1 млн. евро за 2011 г. е предвиден за подкрепа на организации, които насърчават активното европейско гражданство. Средствата се опускат по програма „Европа за гражданите“, а процедурата за кандидатстване вече е открита. Идеята на програмата е да се даде възможност на европейските граждани да…

Финансират младежки организации с 3.58 млн. евро

post

Срокът за кандидатстване по “Младежта в действие” изтича в средата на октомври Младежки организации могат да получат финансова подкрепа по откритата покана на Програма “Младежта в действие”, съобщиха от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура на ЕК. Във фокуса на поканата са организации, които осъществяват дейност на европейско равнище в сферата на младежта, а…

Грант за социални инициативи сред ромите

post

Предложенията за конкурса се приемат до края на юли Проекти, които подкрепят хора в риск от ромските общности, могат да получат финансиране до 2 000 долара. Грантът се отпуска от сдружение „ Жажда за живот” с партньорството на Тръст за гражданско общество за Централна и Източна Европа. Основната цел на конкурса „Мисията възможна” е да…

Малки грантове за неправителствения сектор

post

Програмата подкрепя социални проекти в населените места Фондация Лале отпуска грантове за неправителствени организации, работещи в малките населени места. До 6 хил. лв. могат да получат проекти, които насърчават участието на хората от местната общност в различни социални инициативи. Очаква се основната част от представените проекти да търсят финансиране в рамките на 2000 – 4500…