архитектура

Околна среда

“Пасивната сграда”: архитектурен стандарт, целящ минимално потребление на енергия

Къщата на бъдещето, отоплявана от слънчеви лъчи, подобрява енергийната ефективност, оптимизира разходите и повишава жизнения комфорт Архитектурно-строителният сектор има водеща

Read More