Кои фирми и лица могат да извършват финансово отчитане съгласно закона?

post

Дейностите по финансово отчитане представляват неразделна част от съществуването на предприятието, независимо от неговата големина и сфера на дейност. На практика, няма предприятие, което да не е задължено да осъществява текуща счетоводна отчетност, тъй като въз основа на текущите счетоводни записи се преминава към задължителното финансово отчитане в определените от закона срокове. Не всеки обаче…