Изграждане на ефективен HR екип: умения и качества на успешни HR специалисти

post

В съвременната обстановка на пазара на труда значението и длъжностните характеристики на специалистите по човешки ресурси нарастват непрекъснато. Екипът по човешки ресурси е от изключително значение за всяка процъфтява компания. Специалистите по подбор на кадри имат определящи функции, от които зависи мотивацията и позитивното изживяване на служителите във всяка компания. Какви качества и умения притежават…