Преподаватели създават настолни и ролеви игри за обучение по първа помощ в училищата

post

Фондация „Първите три минути“ с подкрепата на Фондация “Обществен борд на TELUS International Bulgaria” разработват проекта „Предай нататък – първа помощ за учители и ученици“. В него вече се включиха 15 средни училища от гр. София.   В рамките на проекта са сформирани работни групи от преподаватели и експерти на фондацията, които заедно създадат учебни…

Общественият борд на TELUS International в България ще разпредели 170 000 лева в подкрепа на общностите, засегнати от COVID-19

post

  Поканата за кандидатстване е отворена, а размерът на финансиране се увеличава до 15 000 лв. на проект   Общественият борд на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват за финансиране на проекти, насочени към преодоляване на неблагоприятните последствия, породени от COVID-19. Бордът финансира проекти в…